Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia.

Koulutus voidaan toteuttaa yhdessä osassa tai jakaa kurssi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Koulutus voi olla myös pidempi ja koulutuspäivään voidaan liittää toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä sekä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä kuten turvapuistoja.

Koulutukseen kuuluu kirjallinen tentti, joka voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa osassa. Jos kurssilaisella on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentti on mahdollista toteuttaa suullisesti, mistä kannattaa sopia kouluttajan kanssa etukäteen. Jos tenttiä ei läpäise, sen voi uusia kaksi kertaa.

Työturvallisuuskortti® on todistus suoritetusta koulutuksesta.

Kouluttaja voi tarvittaessa kirjoittaa kurssin suorittamisesta määräaikaisen todistuksen, jonka voimassaoloaika on maksimissaan yksi kuukausi (4 viikkoa). 

Todistuksesta pitää selvitä seuraavat asiat:

  • koulutuksen nimi: Työturvallisuuskorttikoulutus 8 h.
  • koulutetun nimi ja syntymäaika
  • koulutuksen järjestäneen organisaation ja kouluttajan nimi
  • koulutuksen paikka ja ajankohta
  • todistuksen voimassaoloaika, maksimi yksi kuukausi (4 viikkoa). 
  • kurssinjohtajan omakätinen allekirjoitus.

 

Työturvallisuuskortti® on voimassa viisi vuotta.