Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy vuoden 2026 alusta alkaen asukkaalta rakennuksen omistajalle.

 

Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat 1.1.2026 alkaen, kun palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy huoneiston haltijalta eli asukkaalta rakennuksen omistajalle. Majoitus- ja hoitolaitoksissa palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteet säilyvät nykyiseen tapaan toiminnanharjoittajalla. Tulevat muutokset kohdistuvat erityisesti asunto-osakeyhtiöihin ja vuokrataloyhtiöihin. 

Pelastuslain muutoksen tavoitteena on palovaroittimia koskevien velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen ja nykyisen sääntelyn selkeyttäminen.  

Rakennuksen omistaja eli esimerkiksi taloyhtiö vastaa jatkossa, että kerrostalon kussakin asunnossa on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia. Jos kaikissa asunnoissa on samanlaiset ja saman ikäiset palovaroittimet, voidaan kunnossapitotoimenpiteet useimmiten tehdä ennakoivasti ja suunnitellusti. Näin vähennetään esimerkiksi pariston loppumisen aiheuttamia yöllisiä huoltohälytyksiä. 

Asukkaan velvollisuutena on jatkossa ilmoittaa viipymättä rakennuksen omistajalle havaitsemistaan palovaroittimen vioista kuten pariston loppumisesta tai jos asukas on muuten huomannut, ettei palovaroitin toimi.

Rakennusten omistajien kannattaa hyödyntää säädösmuutosten kahden vuoden siirtymäaika suunnittelemalla ja toteuttamalla muutoksen edellyttävät käytännön toimet hyvissä ajoin ennen vuoden 2026 alkua.  

Laitevaatimukset säilyvät muutoksessa ennallaan

Palovaroittimien säädösmuutosten yhteydessä ei ole muutettu palovaroittimien laitevaatimuksia tai laajennettu palovaroittimien hankintavelvoitetta esim. asuinrakennuksen yleisiin tiloihin. 
Myös vuoden 2025 jälkeen asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus voidaan toteuttaa perinteisillä, paristokäyttöisillä palovaroittimilla tai rakentamismääräysten mukaisilla sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Pelastuslaki ei edellytä palovaroittimien kytkemistä sähköverkkoon tai erilaisia etäluettavia palovaroittimia.

Palovaroittimien on täytettävä standardin SFS-EN 14604 Palovaroittimet vaatimukset. Palovaroittimien vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä   Jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

 

Verkkokauppaan

                 

 

Housegard optinen palovaroitin 10Y, Pebble, SA701
Housegard optinen palovaroitin 10Y, Pebble, SA701

 

Pienikokoinen palovaroitin 10.vuoden sisäänrakennettu akku www.mako.fi  verkkokauppaan