Kaasusammutusjärjestelmät

Kaasusammutus-
järjestelmät

Kaasusammutusjärjestelmät

  • Tehokkaita ja ympäristöystävällisiä
  • Kaasumainen olomuoto ei likaa herkkiä teknisiä laitteita eivätkä edellytä tilojen jälkisiivousta
  • Eivät johda sähköä tai aiheuta korroosiota

Sammutusjärjestelmät voidaan jakaa suojattavan kohteen rakenteen perusteella joko tilasuojauksiin (suljettu seinien rajaama tila) tai kohdesuojauksiin (esim. erilaiset koneet tai valmistuslinjat).

Esimerkkejä suojattavista tiloista: IT-keskukset oheistiloineen, puhelin-, tietoliikenne- ja sähkötilat, valvomot, asennuslattiat ja kaapelitilat, museot, arkistot, laitekaapit, palavien nesteiden ja kaasujen tilat, maalaamot.
Esimerkkejä suojattavista kohteista: elintarviketeollisuuden tuotantolinjat, juotos- ja lakkauskoneet, painokoneet, työstökoneet ja rasva-altaat, generaattorit ja turbiinit

Rakenne ja toiminta
Kaasusammutusjärjestelmät koostuvat laukaisukeskuksesta, siihen kytketyistä paloilmaisimista, käsilaukaisupainikkeista ja hälyttimistä sekä sammutusainesäiliöistä ja purkausputkistoista suuttimineen. Käytettävä sammuteaine valitaan suojattavan kohteen erityispiirteiden perusteella. Sammutusaineen määrään vaikuttavat lisäksi tilan koko sekä siellä oleva palava materiaali.

Sammutusjärjestelmän toimintaa ohjaa laukaisukeskus, joka siihen kytkettyjen paloilmaisinten välityksellä valvoo suojattavaa kohdetta ja ohjaa järjestelmän toimintaa. Paloilmaisimet valitaan kohdetta todennäköisimmin uhkaavan palotyypin mukaisesti. Ilmaisu voi perustua joko savuun, lämpöön tai säteilyyn. Paloilmaisimien antaman impulssin lisäksi sammutusjärjestelmät on mahdollista laukaista myös erillisistä käsilaukaisupainikkeista tai suoraan sammutusainepatteristolta.

Sammutusainesäiliökeskus ja -putkisto
Sammutusainesäiliökeskus koostuu yhdestä tai useammasta säiliöstä sekä niiden vaaka- ja valvontalaitteista. Mikäli suojattavia kohteita on useampia, voidaan niistä jokainen varustaa tarpeen mukaan joko omilla säiliöillä tai useammalle tilalle yhteisillä patteristoilla. Tällöin sammute ohjataan oikeaan tilaan ja kohteeseen jakoventtiilien ja suuttimien avulla.

Sammutusaineet
Argon (Ar) on luonnollinen osa ilmakehää. Se ei vaikuta otsonikerrokseen eikä aiheuta kasvihuoneilmiötä. Argon on aidosti puhdas, ympäristöystävällinen ja henkilöturvallinen, palon tukahduttava sammute. Käytännössä sen avulla lasketaan suojattavan tilan happipitoisuutta alle 13,8 % niin, että tulipalo sammuu, mutta pitoisuus on silti riittävä ihmisten lyhytaikaiselle oleskelulle sekä turvalliselle ja rauhalliselle poistumiselle. Argon on jalokaasu, eikä se reagoi minkään aineen kanssa eikä synnytä hajoamistuotteita. Sammutusainesäiliössä Argon varastoidaan kaasumaisena.
Argonin ominaisuudet:
Henkilöturvallinen, tehokas ja siisti, ei synny mitään hajoamistuotetta, ympäristöystävällinen, ei johda sähköä, eikä aiheuta korroosiota, ei aiheuta kylmäshokkia, hajuton, väritön ja mauton, helposti saatavilla eikä vaadi tarkkuusnäyttöjä.

Hiilidioksidi (CO2) on tehokas sammute. Se on luonnollinen osa ilmakehää ja siten ympäristöystävällinen sammuteaine. Sen vaikuttavuus perustuu palon tukahduttamiseen alentamalla happipitoisuutta niin ettei palamista voi tapahtua. Henkilöturvallisuuden varmistamiseksi järjestelmissä voidaan tarvittaessa käyttää laukaisuviivettä. Sammutusainesäiliössä hiilidioksidi varastoidaan nestemäisenä.
Hiilidioksidin ominaisuudet:
Tehokas, ei vaikuta otsonikerrokseen, ei likaa, ei aiheuta korroosiota, ei johda sähköä, helposti saatava ja soveltuu mainiosti kohdesuojauksiin.