Erikoisilmaisimet

Erikoisilmaisimet
Erikoispaloilmoitusjärjestelmät on suunniteltu kohteisiin, joihin perinteiset ilmaisinratkaisut eivät sovellu. Erikoisilmaisimet voidaan toimintatapansa mukaan luokitella savu-, linjalämpö- ja liekki-ilmaisimiin.

1. Savuilmaisimet
Useimmat tulipalot ovat kyteviä paloja. Niiden alkuvaiheessa syntyy savua, mutta lämpötila ei juurikaan nouse. Tällaisia vaaratilanteita voi esiintyä muun muassa sähkö-, tietoliikenne-, viestintä- ja IT-tiloissa, museoissa sekä varastoissa. Kytevän palon sattuessa savuilmaisin on ainoa luotettava tapa sen mahdollisimman aikaiseen havaitsemiseen.

1.1 Näytteenottoilmaisimet
Näytteenottoilmaisin on aktiivinen ilmaisin, joka analysoi jatkuvasti valvottavan tilan tai laitteen ilmaa. Yhdellä ilmaisimella voidaan valvoa useita satoja neliömetrejä, sillä se on huomattavasti normaaleita pisteilmaisimia herkempi.

Järjestelmästä on mahdollista tuottaa useita eritasoisia hälytyksiä, joiden avulla esimerkiksi IT-keskusten tietojen tallentaminen ja tietokoneiden hallittu alasajo pystytään käynnistämään jo ennen varsinaisen hälytyksen antamista.

Näytteenottoilmaisin koostuu kahdesta osasta: näytteenottoputkesta sekä ilmaisinyksiköstä, joka sisältää imurin, analysointipiirin ja vertailuelektroniikkaa. Järjestelmät ovat erittäin helppohoitoisia – kaikki toimenpiteet tapahtuvat ilmaisinyksiköllä.

Suojattavia kohteita;

 • ATK–tilat
 • puhelin- ja viestiliikennetilat
 • sähkötilat
 • varastot, pakkas- ja kylmävarastot
 • kulttuurihistorialliset tilat (piiloasennus)

1.2 Linjailmaisin
Linjailmaisin koostuu keskenään kommunikoivasta lähettimestä ja vastaanottimesta. Niiden välinen etäisyys voi olla jopa useita kymmeniä metrejä, ja niiden avulla voidaan valvoa satojen neliömetrien suuruisia alueita. Laitteet on suunniteltu helposti huollettaviksi.

Suojattavia kohteita;

 • varastotilat
 • urheiluhallit
 • museot ja näyttelytilat
 • korkeat tilat

2. Lämpöilmaisimet
Kohteissa, joissa savuilmaisimen käyttö on olosuhteista johtuen hankalaa, voidaan käyttää lämpöilmaisimia.

3. Liekki-ilmaisimet
Liekki-ilmaisimet reagoivat palosta syntyvään säteilyyn. Ratkaisu valitaan valvottavan kohteen palokuorman ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Suojattavia kohteita;

 • lentokonehangaarit
 • petrokemian kohteet
 • palavien nesteiden varastot
 • työstökoneet