Palontorjunta

Tehokkaat ammattilaistasoiset sammuttimet
MAKO – sammutinvalikoima sisältää useita sammutinmalleja ja -kokoja. Vaativimpiinkin sammutustöihin soveltuviin ratkaisuihimme luottavat kymmenet teollisuuslaitokset.

Sammutus- ja paloilmoitusjärjestelmät – nykyaikainen palonsuojausratkaisu
MAKO – sammutus- ja paloilmoitusjärjestelmät ovat tehokas ratkaisu tärkeiden kohteiden jatkuvaan palonsuojaukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysten IT-keskukset, tietoliikenne- ja sähkötilat ja erilaiset varastot, kuten myös museot, kirkot ja muut julkiset rakennukset.